Ετικέτες

εσωτερικός διάλογος (128) ψυχική υγεία (81) ευαισθητοποίηση (48) πρόληψη (42) υγεία (41) ΕΚΨ&ΨΥ (38) εθελοντισμός (33) κοινές δράσεις (31) νέα (27) άρθρα (23) αιμοδοσία (21) πρόγραμμα ευαισθητοποίησης (20) Κέντρο Ημέρας (19) σχολεία (18) ευπαθείς ομάδες (16) εφηβεία (16) διάλογος (15) οικονομική κρίση (14) ΚΕΔΜΟΠ (11) δότες μυελού των οστών (11) παιδική ηλικία (10) απόψεις (9) ευχές (9) ενδοσχολική βία (8) εξαρτήσεις (8) θέσεις εργασίας (8) ΚΜΨΥ (6) Κοι.Σ.Π.Ε. (6) αλληλοβοήθεια (6) δήμος (6) εθισμός (6) εργασία (6) οικογένεια (6) προσφορά (6) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5) έφηβοι (5) αλληλεγγύη (5) παζάρι (5) Κοινωνική Εργασία (4) διαμαρτυρία (4) δικαιώματα ψυχικά ασθενών (4) προσχολική ηλικία (4) υποστήριξη (4) ψύχωση (4) ΑμεΑ (3) Ειδικό Σχολείο (3) Μ.Ψ.Α (3) Π.Η. Ψυχικής Υγείας (3) αναπτυξιακά προβλήματα (3) ενδοοικογενειακή βία (3) ευάλωτες ομάδες (3) κοινωνικό παντοπωλείο (3) λογοθεραπεία (3) ομάδες γονέων (3) ομάδες ευασθητοποίησης (3) σεμινάρια (3) στρες (3) σύστημα υγείας (3) DSH - PC (2) student voice (2) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2) ΕΕΕΕΚ (2) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση (2) άγχος (2) βία (2) γυναίκα (2) δράσεις εκτός Φωκίδας (2) κακοποίηση (2) κατάθλιψη (2) ομάδες εφήβων (2) πολιτισμός (2) τέχνη (2) Erasmus+ (1) Δ.Α.Φ. (1) Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας (1) Δίκτυο κατα της Βίας στο Σχολείο (1) Κοινωνικό Σχολείο (1) Π.Ε. Φωκίδας (1) Πριγκίπισσα Χριστίνη (1) Ρομά (1) άποροι (1) δενδροφύτευση (1) διακιώματα παιδιού (1) δικαιώματα παιδιού (1) κοινωνική αναπαράσταση (1) κοινωνικός αποκλεισμός (1) νόμος 3500/2006 (1) ομάδα εργασίας (1) προκαταλήψεις (1) πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (1) πρόσφυγες (1)

5 Μαρτίου 2018

6 Μαρτίου 2018 - Παγκόσμια Ημέρα ΛογοθεραπείαςΔράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

για την Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι τα πάντα: Η Λογοθεραπεία είναι το κλειδί.


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, λογοθεραπευτές του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας του νομού Φωκίδας θα βρίσκονται από τις 11:00 έως τις 13:00, στην πλατεία Ησαΐα της Άμφισσας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν το λόγο και ειδικότερα τους επαυξητικούς και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι λέξεις αλλά και κάτι παραπάνω, η φωνή. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες, τη θεραπευτική προσέγγιση και τις ομάδες στήριξης στο νομό Φωκίδας.

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL) με στόχο την υπενθύμιση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς και την ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας.

Η δράση υποστηρίζεται από την Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα Άμφισσας.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 2265022600 και 2265023222 ή στείλτε e-mail: diktyo.akeso@gmail.com
Πληροφορίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας δείτε εδώ

7 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Τ.Ε. ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΦΩΚΙΔΑΣ)Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει

  • Έναν (1) Νοσηλευτή (Τ.Ε.) για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (έδρα Άμφισσα).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (τρίμηνη σύμβαση λόγω δοκιμαστικής περιόδου με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης), πλήρους απασχόλησης.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος (βλέπε Παράρτημα) 
  • Βεβαίωση τίτλων σπουδών 
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, ε) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, στ) συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 7/2/2018 μέχρι και 14/2/2018 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr.


Περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101)
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 16.00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. μπορείτε να αναζητήσετε εδώ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Α Ι Τ Η Σ Η

Επώνυμο :…………………………….
Όνομα :……………………………….
Όνομα πατρός :………………………
Όνομα μητρός :………………………
Ημ. Γέννησης :……………………….
Α.Δ.Τ. :……………………………….
Κατοικία :……………………………
Επάγγελμα :………………………….
Τηλέφωνο :…………………………..


……………,  … - … -  20….


ΠΡΟΣ: ………………………………………………………………………………………………

Παρακαλώ............................................................................................................................................


Η/Ο  ΑΙΤ…… ……………………………

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η «ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριµένης πράξης «Επιχορήγηση έργου ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙ∆Ι» µε κωδικό ΟΠΣ 5007953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτοµα µε Αναπηρία (στο εξής καλούµενοι «ωφελούµενοι», Γονείς , Κηδεµόνες και ∆ικαστικούς Συµπαραστάτες, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διηµέρευσης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση δέκα (10) ωφελούµενων που βρίσκονται εντός της Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ για τριάντα έξι (36) µήνες στο Κέντρο ∆ιηµέρευση και Ηµερήσιας Φροντίδας για άτοµα µε αναπηρίες , της ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που λειτουργεί στη Θέση Κεραµού στο Γαλαξίδι.
 
Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
Οι παροχές που θα λαµβάνουν οι ωφελούµενοι µεταξύ των άλλων είναι οι εξής:
Τη µεταφορά των ωφελουµένων προς και από το Κέντρο, µε µεταφορικό µέσο του φορέα.
Τη διαµονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα).
Το πρόγραµµα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ΑµεΑ
(εργοθεραπείες,
λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του κάθε ωφελούµενου.
Την παροχή ατοµικής ή και οµαδικής άσκησης.
Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκµάθηση δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής.
Τη δηµιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
Τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιµες ηµέρες από τις 7:00 π.µ.
έως τις 21:00 µ.µ. και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούµενο περιλαµβανοµένης της µεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους ορίζεται συνολικά σε τριάντα έξι (36) µήνες. Η απασχόληση θα είναι υποχρεωτικά οκτάωρη ηµερησίως και οι ηµέρες λήψης υπηρεσιών των ωφελούµενων ανά µήνα τουλάχιστον δεκαπέντε(15) εργάσιµες.

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση
συµµετοχής είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση (επισυνάπτεται).
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του (δικαστικό συµπαραστάτη,επίτροπο ή ασκούντα την επιµέλειά του).
Ειδικότερα, για τους ωφελούµενους που διαβιούν σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόµιµος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόµιµος εκπρόσωπος του αρµοδίου φορέα, συνοδευόµενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρµοδίου οργάνου του ιδρύµατος.
2.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση µη ύπαρξης των προαναφεροµένων (π.χ. περιπτώσεις ατόµων που διαβιούν σε ιδρύµατα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούµενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαµονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας οµογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας οµογενούς.
3.Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφόσον το άτοµο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονοµικό έτος 2016, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
4.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούµενου, εν ισχύ.
5.Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
6.Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕ∆.
7.Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) ή άλλο µέλος της οικογένειας ανήκει στην οµάδα των ΑµεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
8.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
9.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούµενου ή του νόµιµου κηδεµόνα/εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:
α)δεν θα λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το Κ∆ΗΦ/λοιπό
Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συµµετοχής του στην πράξη, και
β)δεν θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεµφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συµµετοχής του στην πράξη.
10.Σε περίπτωση ωφελούµενου από ίδρυµα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:
Σχετική βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου / νόµιµου εκπροσώπου του ιδρύµατος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συµµετοχή του στην πράξη, θα προσκοµίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατοµικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούµενου και
σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούµενου από την επιστηµονική οµάδα του ιδρύµατος.
Συνοπτική έκθεση της επιστηµονικής οµάδας για το βαθµό προσαρµογής του ατόµου στο πρόγραµµα του Κ∆ΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούµενος συναινεί για τη συµµετοχή του στην πράξη.
Για τους ωφελούµενους που διαβιούν σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναµίαν προσκόµισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σηµείων 1, 2, 4 και 7 , δύναται να καλυφθεί µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του ιδρύµατος, µετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του
αρµόδιου οργάνου του ιδρύµατος.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
1.Τύπος πλαισίου διαµονής (ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
2.Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου.
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα).
4.Οικογενειακή κατάσταση.
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα.
 


∆. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
Οι αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής µπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς στα γραφεία της Εστίας «Άγιος Νικόλαος», µέχρι τις 16/02/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η παρούσα διατίθεται από την Εστία «Άγιος Νικόλαος» Κοινωφελές Ίδρυµα Ν. Φωκίδας που λειτουργεί, στο Γαλαξίδι - θέση Κεραµού , στον ηµερήσιο τύπο, στις κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων Περιφερειακή Ενότητα Ν.Φωκίδας , στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Φωκίδας, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφερειακής
Ενότητας Ν.Φωκίδας, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, στη ∆/νση Προστασίας ΑµεΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.estia-agios-nikolaos.org) και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.µε.Α και της Π.ΟΣ.Γ.Κ.Α.µεΑ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του έργου κ. Olafia Palmarsdottir και στην γραµµατεία της Εστίας «Άγιος Νικόλαος» στα τηλ.: 2265042062, e-mail: info@estia-agiosnikolaos.eu από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00-15:00.
Η πράξη «Επιχορήγηση έργου ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙ∆Ι» µε Κωδικό ΟΠΣ 5007953 εγκρίθηκε µε την 5111-21/12/2017 απόφαση
ΕΥ∆ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας –ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.


4 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ (ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ)


Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει 
Έναν (1) Βοηθό Νοσηλευτή (Δ.Ε.) για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (έδρα Άμφισσα).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (τρίμηνη σύμβαση), πλήρους απασχόλησης.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
  • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος (βλέπε Παράρτημα)
  • Βεβαίωση τίτλων σπουδών 
  •  Βιογραφικό Σημείωμα
Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, ε) συστατικές επιστολές.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 4/1/2018 μέχρι και 15/1/2018 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr.
  
Περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101)
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 16.00.
Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. μπορείτε να αναζητήσετε εδώ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α Ι Τ Η Σ ΗΕπώνυμο :…………………………….

Όνομα :……………………………….

Όνομα πατρός :………………………

Όνομα μητρός :………………………

Ημ. Γέννησης :……………………….

Α.Δ.Τ. :……………………………….

Κατοικία :……………………………

Επάγγελμα :………………………….

Τηλέφωνο :…………………………..……………,  … - … -  20….


ΠΡΟΣ: ………………………………………………………………………………………………Παρακαλώ....................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Η/Ο  ΑΙΤ…… …………………………