Ετικέτες

εσωτερικός διάλογος (129) ψυχική υγεία (83) ευαισθητοποίηση (50) πρόληψη (43) υγεία (41) ΕΚΨ&ΨΥ (38) εθελοντισμός (34) κοινές δράσεις (31) νέα (27) άρθρα (23) αιμοδοσία (21) πρόγραμμα ευαισθητοποίησης (20) Κέντρο Ημέρας (19) σχολεία (18) εφηβεία (17) ευπαθείς ομάδες (16) διάλογος (15) οικονομική κρίση (14) ΚΕΔΜΟΠ (11) δότες μυελού των οστών (11) παιδική ηλικία (10) απόψεις (9) ευχές (9) ενδοσχολική βία (8) εξαρτήσεις (8) θέσεις εργασίας (8) ΚΜΨΥ (6) Κοι.Σ.Π.Ε. (6) αλληλοβοήθεια (6) δήμος (6) εθισμός (6) εργασία (6) οικογένεια (6) προσφορά (6) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5) έφηβοι (5) αλληλεγγύη (5) παζάρι (5) ΑμεΑ (4) Κοινωνική Εργασία (4) διαμαρτυρία (4) δικαιώματα ψυχικά ασθενών (4) προσχολική ηλικία (4) υποστήριξη (4) ψύχωση (4) Ειδικό Σχολείο (3) Μ.Ψ.Α (3) Π.Η. Ψυχικής Υγείας (3) αναπτυξιακά προβλήματα (3) ενδοοικογενειακή βία (3) ευάλωτες ομάδες (3) κοινωνικό παντοπωλείο (3) λογοθεραπεία (3) ομάδες γονέων (3) ομάδες ευασθητοποίησης (3) ομάδες εφήβων (3) σεμινάρια (3) στρες (3) σύστημα υγείας (3) DSH - PC (2) student voice (2) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2) ΕΕΕΕΚ (2) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση (2) άγχος (2) βία (2) γυναίκα (2) δράσεις εκτός Φωκίδας (2) κακοποίηση (2) κατάθλιψη (2) πολιτισμός (2) τέχνη (2) Best Buddies Greece (1) Erasmus+ (1) Δ.Α.Φ. (1) Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας (1) Δίκτυο κατα της Βίας στο Σχολείο (1) Κοινωνικό Σχολείο (1) Π.Ε. Φωκίδας (1) Πριγκίπισσα Χριστίνη (1) Ρομά (1) άποροι (1) δενδροφύτευση (1) διακιώματα παιδιού (1) διαφορετικότητα (1) δικαιώματα παιδιού (1) κοινωνική αναπαράσταση (1) κοινωνικός αποκλεισμός (1) νόμος 3500/2006 (1) ομάδα εργασίας (1) προκαταλήψεις (1) πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (1) πρόσφυγες (1)

30 Ιουλίου 2013

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Φωκίδα


Από το 2006 έχει δημιουργηθεί στην Άμφισσα ένας συνεταιρισμός διαφορετικός από όσους γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ». 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας είναι η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες απασχολούνται και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας, προσφέρουν στον συνεταιρισμό με δύο βασικούς τρόπους. Μέσα από την συμμετοχή τους στην διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας αλλά και μέσα από την απασχόληση τους στις επιχειρηματικές δράσεις του συνεταιρισμού. Με αυτή τους την εμπλοκή προωθείται η κοινωνική επανένταξή τους, η επαγγελματική τους εκπαίδευση, και η οικονομική τους ενίσχυση.    
Τα αρχικά Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) αναφέρονται στην νομική μορφή που έχει ο συνεταιρισμός. Υπάρχουν άλλοι 16 Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα που είναι όλοι τους ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα με διαφορετική διοίκηση και διαφορετικές επιχειρηματικές δράσεις. 
Η αρχική ομάδα ανθρώπων που δημιούργησε τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ήταν εργαζόμενοι και ωφελούμενοι της «Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας». Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδώ και 33 χρόνια παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον νομό Φωκίδας. Η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών και η ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από την ΕΚΨ&ΨΥ ξεκίνησε πολύ πριν την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου σχετικά με τους Κοι.Σ.Π.Ε. Η «Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας», είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Νομό Φωκίδας. 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας ως συνεταιρισμός ανήκει στα μέλη του. Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας προέρχονται από τρείς ομάδες. Είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ομάδα Α΄), επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ομάδα Β΄) και τέλος διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα από την κοινότητα (ομάδα Γ΄). Σήμερα ο συνεταιρισμός αριθμεί συνολικά 42 μέλη εκ των οποίων: 21 ανήκουν στην ομάδα Α΄, 13 στην ομάδα Β΄, και 8 ανήκουν στην ομάδα Γ΄. Η διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ασκείται από την Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας και από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας αυτή τη στιγμή έχει τρεις επιχειρηματικές δράσεις. Ένα Κατάστημα Πώλησης Βιολογικών Τροφών και Οικολογικών Προϊόντων, ένα Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού και ένα Εργαστήρι Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο. 
Η πρώτη επιχειρηματική δράση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας είναι το Κατάστημα Βιολογικών Τροφών και Οικολογικών Προϊόντων «Πράσινο Σπίτι», που λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2009 στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 13 στην Άμφισσα. Στο κατάστημα «Πράσινο Σπίτι» οι πελάτες μπορούν να βρουν πάνω από 250 πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα και προϊόντα σε προσιτές τιμές.  
Από τον Φεβρουάριο του 2013 ο Κοι.Σ.Π.Ε Νομού Φωκίδας , προχώρησε στη σύσταση Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 13 στην πόλη της Άμφισσας. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών για μεμονωμένους αλλά και για ομάδες, συλλόγους και σχολεία, από και προς τη Φωκίδα. Οι υπηρεσίες μας αφορούν: έκδοση εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων, διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων, πακέτα εναλλακτικού τουρισμού κτλπ. 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας βρίσκεται στην φάση της ανάπτυξης ενός Εργαστηρίου Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο στην περιοχή των παλαιών σφαγείων στην Ιτέα. Αυτή την στιγμή στις 3 επιχειρηματικές δράσεις του ΚοιΣΠΕ Ν. Φωκίδας απασχολούνται 8 άτομα. Μόλις ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη του εργαστηρίου παραγωγής σαπουνιού από ελαιόλαδο ο αριθμός των απασχολούμενων θα ανέρθει στους 12. 

Βασίλης Χρονόπουλος  
Διοικητικός Υπεύθυνος 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 

23 Ιουλίου 2013

Καλοκαιρινή Γιορτή στο Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων - Σάββατο 27 Ιουλίου 2013, ώρα 18:00


Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων ΑΜΕΑ και τις οικογένειες που εξυπηρετούνται στο Κέντρο Ημέρας, σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή γιορτή που θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013, ώρα 18.00.

Στα πλαίσια της γιορτής μικροί και μεγάλοι θα έχουνε την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κατασκευή χειροτεχνιών, στη δραματοποίηση παραμυθιών και σε ευχάριστα κινητικά παιχνίδια.

Η γιορτή θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, Σαλώνων 29 Άμφισσα.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας και για τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημέρας.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2265023333

10 Ιουλίου 2013

Ημερίδα «Γιατί το παιδί δεν μαθαίνει;» - Ερμηνεύοντας και κατανοώντας τις μαθησιακές δυσκολίες - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου


Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου πρόκειται να υλοποιήσουν ημερίδα με τίτλο «Γιατί το παιδί δεν μαθαίνει; Ερμηνεύοντας και κατανοώντας τις μαθησιακές δυσκολίες», στο πλαίσιο του προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας Φωκίδας, Φθιώτιδας και Κυκλάδων (ΕΣΠΑ 2007-13).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου, ώρα προσέλευσης 18.00. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί παιδότοπος για παιδιά σχολικής ηλικίας.
Στόχο της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στη μάθηση. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στο πως μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις σύνοδες δυσκολίες στην γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών και πως αυτές επιδρούν στην ψυχολογία των παιδιών και τις σχέσεις τους.
Γενικός σκοπός του προγράμματος ευαισθητοποίησης είναι η αλλαγή της στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς και την ψυχοκοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται στη χώρα.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2265022924
email: omadaergou.fok@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr
2 Ιουλίου 2013

Ημερίδα Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 στο ΚΠΕ Άμφισσας, με τίτλο «Μικροί κηπουροί»

Το ΚΠΕ  Άμφισσας σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη της δημοτικής ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών & τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φωκίδας, διοργανώνει  ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί  στην Άμφισσα στις 3 Ιουλίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ  Άμφισσας, με θέμα:«Μικροί  κηπουροί»
Οι επιμορφούμενοι, , θα είναι παιδιά ηλικίας 6-10 ετών δημοτικών σχολείων της Άμφισσας, γονείς κτλ. Σκοπός της συγκεκριμένης ημερίδας είναι τα παιδιά να μάθουν για τα φυτά που ευδοκιμούν στη περιοχή τους, τα είδη των εδαφών και λιπασμάτων, πως να καλλιεργούν φυτά κτλ. μέσα από τη διεξαγωγή βιωματικού  εργαστηρίου. 

Πρόγραμμα
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013
10:00  -  10:30:  Προσέλευση στο ΚΠΕ  Άμφισσας.

10:30 - 11:00: Τα φυτά και η σημασία τους, Κόττης Γεώργιος, Γεωπόνος, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ  Άμφισσας. 

11:00 - 12:30:  Μαθαίνω τα φυτά.    
-Βιωματικό εργαστήριο:
·Παρατήρηση ανθέων & φυτών με στερεοσκόπιο και μεγεθυντικούς φακούς. 
·Αρωματικά φυτά & λαχανόκηπος 
·Φύτευση εποχικών φυτών & σπόρων 
·Καλλιέργεια φυτών και εποχές, κτλ 
·Τραγουδώ & ζωγραφίζω τα φυτά 

-Συμπεράσματα, Πανάγου Αθανάσιος, Αναπλ/της υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας, Κόττης Γεώργιος, Μέλος Π.Ο., Καραβέντζας  Θωμάς, Μέλος Π.Ο. 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ  Άμφισσας 
Θεοχαρόπουλος  Μιχάλης