Ετικέτες

εσωτερικός διάλογος (129) ψυχική υγεία (83) ευαισθητοποίηση (50) πρόληψη (43) υγεία (41) ΕΚΨ&ΨΥ (38) εθελοντισμός (34) κοινές δράσεις (31) νέα (27) άρθρα (23) αιμοδοσία (21) πρόγραμμα ευαισθητοποίησης (20) Κέντρο Ημέρας (19) σχολεία (18) εφηβεία (17) ευπαθείς ομάδες (16) διάλογος (15) οικονομική κρίση (14) ΚΕΔΜΟΠ (11) δότες μυελού των οστών (11) παιδική ηλικία (10) απόψεις (9) ευχές (9) ενδοσχολική βία (8) εξαρτήσεις (8) θέσεις εργασίας (8) ΚΜΨΥ (6) Κοι.Σ.Π.Ε. (6) αλληλοβοήθεια (6) δήμος (6) εθισμός (6) εργασία (6) οικογένεια (6) προσφορά (6) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (5) έφηβοι (5) αλληλεγγύη (5) παζάρι (5) ΑμεΑ (4) Κοινωνική Εργασία (4) διαμαρτυρία (4) δικαιώματα ψυχικά ασθενών (4) προσχολική ηλικία (4) υποστήριξη (4) ψύχωση (4) Ειδικό Σχολείο (3) Μ.Ψ.Α (3) Π.Η. Ψυχικής Υγείας (3) αναπτυξιακά προβλήματα (3) ενδοοικογενειακή βία (3) ευάλωτες ομάδες (3) κοινωνικό παντοπωλείο (3) λογοθεραπεία (3) ομάδες γονέων (3) ομάδες ευασθητοποίησης (3) ομάδες εφήβων (3) σεμινάρια (3) στρες (3) σύστημα υγείας (3) DSH - PC (2) student voice (2) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2) ΕΕΕΕΚ (2) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση (2) άγχος (2) βία (2) γυναίκα (2) δράσεις εκτός Φωκίδας (2) κακοποίηση (2) κατάθλιψη (2) πολιτισμός (2) τέχνη (2) Best Buddies Greece (1) Erasmus+ (1) Δ.Α.Φ. (1) Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας (1) Δίκτυο κατα της Βίας στο Σχολείο (1) Κοινωνικό Σχολείο (1) Π.Ε. Φωκίδας (1) Πριγκίπισσα Χριστίνη (1) Ρομά (1) άποροι (1) δενδροφύτευση (1) διακιώματα παιδιού (1) διαφορετικότητα (1) δικαιώματα παιδιού (1) κοινωνική αναπαράσταση (1) κοινωνικός αποκλεισμός (1) νόμος 3500/2006 (1) ομάδα εργασίας (1) προκαταλήψεις (1) πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (1) πρόσφυγες (1)

3 Δεκεμβρίου 2015

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


«Ξεπερνώ την προκατάληψη, δέχομαι τη διαφορετικότητα»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το Διεθνή Οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα Α.Μ.Ε.Α., το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. 
Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Επιδιώκει παράλληλα να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι τα οφέλη από την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής, είναι συνολικά και μας αφορούν όλους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία, ενώ περίπου 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Αυτό που πρέπει να επιδιώκεται είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.
Με αφορμή την ημέρα αυτή το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας σχεδιάζει ολοήμερη δράση στην πόλη της Άμφισσας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Πόλη Ανοικτή και Προσ – βάσιμη σε ΟΛΟΥΣ», σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φωκίδας και Φίλων και με τη συμβολή του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία «Ακεσώ».

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας
Το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην τοπική κοινότητα του Νομού Φωκίδας αποτελεί μέρος του δικτύου υπηρεσιών που παρέχει η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.
H λειτουργία του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 στo πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα Προτεραιότητας «15 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, με σκοπό την Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού, μέσω της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα καίρια όπως η ψυχική υγεία, στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου». Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους για 24 μήνες. Στην παρούσα φάση χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση το σύστημα κοστολόγησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας αποτέλεσε η συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Με βάση το σκεπτικό λειτουργίας των Κέντρων Αποκατάστασης, οι ωφελούμενοι αντιμετωπίζονται ως βιοψυχοκοινωνικές οντότητες, κατά συνέπεια, παίρνουν και ψυχολογική βοήθεια, πέρα από τη βοήθεια για το σωματικό πρόβλημα. Έτσι λήφθηκε η απόφαση να στεγαστεί το Κέντρο Ημέρας σε κτίριο, επί της οδού Σαλώνων 29, υπό την εποπτεία του Νοσοκομείου. Απώτερος σκοπός ήταν η κάλυψη των αναγκών που αφορούν τη ψυχολογική βοήθεια των θεραπευομένων. Ταυτόχρονα έγινε πρόβλεψη να εγκατασταθούν υπηρεσίες αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία, η από κοινού αντιμετώπιση και η πλήρης υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών τους. Ωστόσο οι στόχοι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου.

Το Κέντρο Ημέρας στελεχώνεται από μία ομάδα ειδικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας, πάνω στις αρχές της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, με σκοπό να προσεγγίσουν, με ευαισθησία, όλο το φάσμα των ηλικιών που χρήζουν τη βοήθειά του. Αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες  σε:
1.Παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες της μάθησης – δυσλεξία, προβλήματα του λόγου και της ομιλίας, διαταραχές της συμπεριφοράς, δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση, δυσκολίες διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητας, αυτισμό, ανωριμότητα, νοητική καθυστέρηση, εφήβους με ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα φάσης ζωής.
2.Ενήλικες, που αφορούν προβλήματα γνωστικών ελλειμμάτων σε ηλικιωμένους ανοϊκούς ασθενείς, τη συναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική σε φροντιστές ηλικιωμένων και ανοϊκών ασθενών, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ομάδες συναισθηματικής στήριξης και έκφρασης μέσω της εικαστικής θεραπείας, προεπαγγελματική στήριξη και εκπαίδευση. 
Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η ομαλή ένταξη και προσαρμογή των θεραπευομένων στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Λειτουργώντας στα πλαίσια της Διεπιστημονικής Ομάδας, οι θεραπευτές του Κέντρου Ημέρας βασίζονται στην καλή συνεργασία με την οικογένεια. Aναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης του Κέντρου Ημέρας αποτελεί επίσης και η διασύνδεση με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, όπως τοπικοί φορείς, σχολική κοινότητα, σύλλογοι γονέων, κοινωνικές οργανώσεις κ.λ.π.
Στόχος των παρεμβάσεων του Κέντρου Ημέρας είναι η δημιουργία ενός θεραπευτικού πλαισίου, σε άρτια επιστημονική βάση, που θα καθοδηγήσει σωστά τόσο τον ίδιο τον θεραπευόμενο όσο και την οικογένειά του, ώστε να λάβουν αφενός την κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα και αφετέρου να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να ενημερωθούν τεκμηριωμένα για τις δυσκολίες του δικού τους ανθρώπου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορεί η οικογένεια ή το άμεσο συγγενικό περιβάλλον να δρομολογεί και να διαχειρίζεται με περισσότερη επιτυχία συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις.
Στο Κέντρο Ημέρας πραγματοποιούνται:
v     Aτομικές Παρεμβάσεις, και πιο ειδικά: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα, Συμβουλευτική Γονέων, Παιδοψυχιατρικές Εκτιμήσεις, Νοητική Ενδυνάμωση, Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
v    Ομαδικές Παρεμβάσεις που αφορoύν: Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης, Ομάδα Έκφρασης και Επικοινωνίας, Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Ομάδα Προεπαγγελματικής Κατάρτισης, Ομάδα Εικαστικής Θεραπείας για εφήβους και  ενήλικες.
v    Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης γίνονται οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας του Ν. Φωκίδας, όπως ημερίδες, ομιλίες, σεμινάρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς, επαφή και συνεργασία με σχολεία.
Τέλος, παρατίθενται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των 3 αυτών χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ν. Φωκίδας.

Intakes (Νέα Περιστατικά)
2013
2014
2015
74
26
34

Αριθμός Περιστατικών
2013
2014
2015
74
73
77

Θεραπευτικές Πράξεις
2013
2014
2015
1.698
2.342
2.106
Το σύνολο των ατόμων που έλαβαν μέχρι στιγμής θεραπεία είναι 131. Κατά το μήνα Οκτώβριο τα ενεργά περιστατικά ανέρχονται στα 51.
 
 Για το Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας
Αθανασία Τζιμαρά,
Λογοθεραπεύτρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.  Δομής Φωκίδας

2 Δεκεμβρίου 2015

Απολογισμός Ημερίδας με θέμα «Διαχείριση Άγχους και Διαπροσωπικών συγκρούσεων στο Χώρο της Εργασίας»Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τη «Διαχείριση Άγχους και Διαπροσωπικών συγκρούσεων στο Χώρο της Εργασίας». Η δράση έγινε με τη συνεργασία του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο νομό Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και με τη συμβολή του Δικτύου Συνεργαζόμενων φορέων για την υγεία «Ακεσώ».
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εισηγητές για τη συμμετοχή τους και τη συμβολή τους, καθώς κάλυψαν με επιστημονική επάρκεια το θέμα που διαπραγματεύτηκαν. Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το βιωματικό αποτέλεσαν σημεία για προβληματισμό και αναστοχασμό.
Η συγκεκριμένη ημερίδα θεωρήθηκε σημαντική για δύο βασικούς λόγους.
Βασικό ζήτημα αποτελεί η διαπίστωση πως το παθολογικό άγχος κατά την πραγματοποίηση των εργασιακών καθηκόντων οδηγεί σε σημαντική έκπτωση σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας του ατόμου, ενώ η χρόνια συσσώρευσή του  συντελεί στην επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα μειωμένη απόδοση, προβλήματα σχέσεων, απουσία από την εργασία, μεταφορά εντάσεων στο σπίτι κ.α..  Δεδομένα έχουν καταδείξει τη σημαντική επιβάρυνση των εργαζομένων ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, λόγω της δυσκολίας του αντικειμένου, της απαιτητικότητας, των άσχημων συνθηκών εργασίας των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, αλλά και της εκπαίδευσης.
Είναι γεγονός πως η κρίση έχει αυξήσει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας (αύξηση περιστατικών – αύξηση ατόμων που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης), ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι πόροι. Έχει διαπιστωθεί πως οι τομείς υγείας, πρόνοιας και παιδείας πάντα υποχρηματοδοτούνται σε περιόδους κρίσης. Είναι πολύ σημαντική και συνάμα κρίσιμη η αναζήτηση βοήθειας από τους εργαζόμενους οι οποίοι βιώνουν το εργασιακό στρες, καθώς αυτό εν δυνάμει θα τους οδηγήσει σε burn out αν δεν λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη. Βασικό παράγοντα σε αυτό, αποτελεί η πρόληψη του φαινομένου και έγκειται σε τέσσερα καίρια σημεία που έχουν να κάνουν με την θεσμική θωράκιση, τη λήψη πρωτοβουλιών, τη σύνδεση της εργασίας με ικανοποίηση, την εκπαίδευση και ενημέρωση μέσα από δράσεις – σεμινάρια - ημερίδες σαν κι αυτή που πραγματοποιήθηκε, όπου αναλύονται βασικά γνωρίσματα, αιτίες, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης από επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας.
Ένα δεύτερο εξίσου βασικό ζήτημα είναι η κοινή προσπάθεια των φορέων για την αντιμετώπιση κρίσεων. Είναι σημαντικό να πάρουμε την κατάστασης στα χέρια μας κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συμπράξεις. Δυο πολύ σημαντικές συμπράξεις έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δυο χρόνια, από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Αρχικά με την ίδια την κοινότητα, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της για υπηρεσίες αποκατάστασης και υποστήριξης και ολοήμερης φροντίδας ΑμεΑ προχώρησε στην ίδρυση του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο νομό Φωκίδας.
Μια δεύτερη πολύ σημαντική σύμπραξη είναι αυτή με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και σε συνδυασμό με τις κοινότητες της Φωκίδας. Στόχος της σύμπραξης αυτής ήταν να αξιοποιηθεί το κέντρο αποκατάστασης με σκοπό τη βιοψυχολογική αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρία. Έτσι στο πλήρως εξοπλισμένο κτίριο επι της οδού Σαλώνων αποφασίστηκε η στέγαση του Κέντρου Ημέρας με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών. Ταυτόχρονα μέσα από τη σύμπραξη προβλέφθηκε να εγκατασταθούν υπηρεσίες αποκατάστασης από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία, η από κοινού αντιμετώπιση και πλήρης υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών των ασθενών.
Ωστόσο οι στόχοι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας συνεχίζει ακόμα μετά από δύο χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες
1. για παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες της μάθησης – δυσλεξία, προβλήματα του λόγου και της ομιλίας, διαταραχές της συμπεριφοράς, δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση, δυσκολίες διάσπασης της προσοχής και υπερκινητικότητας, αυτισμό, ανωριμότητα, νοητική καθυστέρηση, εφήβους με ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα φάσης ζωής,
2. για ενήλικες, που αφορούν προβλήματα γνωστικών ελλειμμάτων σε ηλικιωμένους ανοϊκούς Ασθενείς, τη συναισθηματική στήριξη και συμβουλευτική σε φροντιστές ηλικιωμένων και ανοϊκών ασθενών, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ομάδες συναισθηματικής στήριξης και έκφρασης μέσω της εικαστικής θεραπείας, προεπαγγελματική στήριξη και εκπαίδευση και
3. πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες όπως ομάδα κοινωνικοποίησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών, ομάδα έκφρασης και επικοινωνίας παιδιών, ομάδα δημιουργικής απασχόλησης & art therapy για παιδιά, ομάδες υποστήριξης εφήβων, ομάδα art therapy για εφήβους και  ενήλικες, ομάδα προεπαγγελματικής κατάρτισης, ομάδα υποστήριξης και συμβουλευτικής εκπαιδευτικών.
Βασικός και άμεσος στόχος είναι να εγκατασταθούν και οι υπηρεσίες αποκατάστασης του Νοσοκομείου προκειμένου να παραχθεί ολοήμερη και συνολική κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εξυπηρετούνται, καθώς πολλά από τα περιστατικά έχουν σωματικές αναπηρίες που χρήζουν αποκατάστασης σε συνδυασμό με την ψυχολογική τους υποστήριξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Οι συνέργειες έχουν ωφέλιμα αποτελέσματα για όλους όσοι εμπλέκονται και συνάμα μεγάλα κέρδη για τους πολίτες, καθώς
α) εξοικονομούνται πόροι και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή δωρεάν υπηρεσίες, ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις,
β) στην κορύφωση της κρίσης χρειάζεται κάτι νέο για να κλείσει ο κύκλος και να πάμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης: το ρόλο αυτό παίζουν οι συνέργειες οι οποίες έχουν τη δύναμη να κλείσουν παραγωγικά αυτό τον κύκλο και συνάμα να ανατρέψουν τα διαλυτικά φαινόμενα και να πάνε σε δημιουργικά επόμενα βήματα.
Κλείνοντας, είναι άξιο να σημειωθεί πως ο νομός Φωκίδας έχει μια σημαντική δυναμική στο σύνολο του, με το δίκτυο των φορέων και των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που διαθέτει. Με στοχευμένες και σωστά δομημένες συνέργειες έχει δυνατότητες να κάνει «θαύματα» στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.